Έρευνα – βόμβα για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση


Ένας στου δυο ασφαλιστές δεν βγάζει ούτε 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ το 50% των εσόδων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης προέρχεται από επαγγελματίες που δεν έχουν βασικό ΚΑΔ ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, όπως προκύπτει από τη δεύτερη έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με τίτλο «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση: Πόσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο & με ποια νομική μορφή – Τα εισοδήματά τους», που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.

Η μελέτη βασίζεται στην επεξεργασία δεδομένων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με επίκεντρο τα στοιχεία που αφορούν τόσο στον αριθμό φορολογικών δηλώσεων

-άρα και στον αριθμό των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο- όσο και στα εισοδήματα που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές.

Σημειώνεται ότι η πρώτη μελέτη του ΕΕΑ περιελάμβανε στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις, τα εισοδήματα και άλλες πληροφορίες για το 2019, δηλαδή το τελευταίο έτος πριν από την πανδημία του κορονοϊού.

Η δεύτερη μελέτη επεξεργάζεται τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για το φορολογικό έτος 2022, με δεδομένο ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το έτος αυτό ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τα βασικότερα ευρήματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

– Είναι αξιοσημείωτο ότι το 46,4% των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (5.489) δηλώνει εισόδημα από 0 έως 15.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά περίπου 3% το 2022 συγκριτικά με το 2019, ενώ σταθερό (23,6%) παραμένει το ποσοστό στη δεύτερη εισοδηματική κλίμακα (από 15.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ), μικρή αύξηση 0,8% παρουσιάζει το ποσοστό στην τρίτη εισοδηματική κλίμακα (από 30.000 έως 45.00 ευρώ) που φθάνει στο 12,7% (ήτοι 1.497 ασφαλιστές), ενώ αυξημένο κατά 2,2% είναι το ποσοστό στην ανώτερη εισοδηματική κλίμακα (πάνω από 45.000 ευρώ) που αφορά 2.041 ασφαλιστές (12,7% του συνόλου). Στο σύνολό τους οι καταθέτοντες ατομική δήλωση ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ανέρχονται στις 11.822.

-Το δεύτερο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το μισό συνολικό δηλωθέν εισόδημα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών προέρχεται από επαγγελματίες που δεν έχουν σαν πρώτη δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Ειδικότερα, τα εισοδήματα αποκλειστικά στον ΚΑΔ 66.22.10 ανέρχονται σε 494.020.287,55 ευρώ (52,4%) και τα εισοδήματα από όσους έχουν και άλλους ΚΑΔ 448.400.994,33 ευρώ (47,6%). Τα δύο παραπάνω ευρήματα προκαλούν προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσον μπορεί ένας ασφαλιστής να ζει από τη δουλειά του όταν ένας στους δύο ουσιαστικά έχει καθαρό εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα περίπου.

Επίσης, στην πράξη αυτό που προκύπτει είναι ότι εάν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, θα πρέπει να στοχεύει στο να περιλαμβάνεται στο 27% των επαγγελματιών ασφαλιστών (εισόδημα από 30.000 ευρώ).

Επιπλέον, είναι ένα ερώτημα πόσο καλά κάνουν τη δουλειά τους οι έχοντες ασφαλιστικά εισοδήματα από τη δευτερεύουσα δουλειά τους και το ερώτημα αυτό έχει σχέση με την ποιότητα των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Άλλα συμπεράσματα της έρευνας είναι:

• Οι επαγγελματίες που απασχολούνται στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

-είτε με τη μορφή ατομικών επιχειρήσεων είτε με τη μορφή νομικών προσώπων- αυξήθηκαν κατά 3,3% ανάμεσα στα έτη 2019-2022 και ανήλθαν στις 13.909 έναντι 13.460 το 2019. Αισθητά περισσότεροι επαγγελματίες (30,2% ή 2.087 έναντι 1.603 το 2019) επέλεξαν να δραστηριοποιηθούν με τη μορφή νομικών προσώπων, πιθανώς λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών.

-Σημαντική αύξηση της τάξης του 27,2% κατέγραψαν το 2022, συγκριτικά με το 2019, τα μικτά εισοδήματα τόσο σε επίπεδο ατομικών επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο νομικών προσώπων. Στις ατομικές επιχειρήσεις το εισόδημα αυξήθηκε στα 316,184 εκατ. ευρώ έναντι 295,238 εκατ. ευρώ (7,1%) και στα νομικά πρόσωπα στα 616,682 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 438,269 εκατ. ευρώ το 2019. Οι μεσίτες ασφαλίσεων συνεισφέρουν αναλογικά περισσότερο (14%) στον τζίρο της διαμεσολάβησης συγκριτικά με το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν (6%).

• Το ποσοστό καθαρών κερδών ανά είδος εταιρείας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης κυμαίνεται από 17,8% έως 36,4% (ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε./Ε.Ε./ΙΚΕ, ΕΠΕ/ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, Α.Ε./ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.).

• Μειωμένος καταγράφεται το 2022, συγκριτικά με το 2019, ο αριθμός των επαγγελματιών που εντάσσονται στην πρώτη κλίμακα, με εισόδημα έως 15.000 ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει τη βελτίωση των εισοδημάτων.

• Αξιοσημείωτη αύξηση (14,9%) κατέγραψαν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που διατηρούν ΚΑΔ και άλλου επαγγέλματος με ανάλογη αύξηση και των εισοδημάτων τους.

Για μεγέθυνση πατήστε ΕΔΩ

 Source link

Κοινοποιήστε στα παρακάτω:

Newsletter

Κάντε την εγγραφή σας στο Newsletter νέα του συνεταιρισμού.
Scroll to Top