Αυτή είναι η παγκόσμια ομοσπονδία που εκπροσωπεί μισό εκατομμύριο ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε όλο τον κόσμο


Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (WORLD FEDERATION OF INSURANCE INTERMEDIARIES) WFII είναι μια οργάνωση μέσω της οποίας εκπροσωπούνται 500.000 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρει το προφίλ της οργάνωσης η WFII δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να μιλούν με μία φωνή σε διεθνείς οργανισμούς και ρυθμιστικές αρχές που επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους σε όλο τον κόσμο. Επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών για παγκόσμια θέματα και στόχους που έχουν κοινό όλες οι εθνικές ενώσεις διαμεσολαβητών. Η WFII έχει παγκόσμια ηγεσία, που αναπτύσσει λύσεις και συντονίζει ενέργειες για την προώθηση του κλάδου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών αντιπροσωπεύει ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες από περισσότερες από 100 εθνικές ενώσεις (σε περισσότερες από 80 χώρες) σε όλο τον κόσμο. Η WFII ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 1999, στην Ουάσιγκτον DC και αντιπροσωπεύει πάνω από 500.000 επαγγελματίες διαμεσολαβητές παγκοσμίως.

Η WFII , όπως επισημαίνεται στο προφίλ της οργάνωσης , εκπροσωπεί τα συμφέροντα των διαμεσολαβητών σε διεθνείς οργανισμούς και εργάζεται για να εμβαθύνει την κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι ασφαλιστικοί μεσίτες και πράκτορες στο παγκόσμιο εμπόριο. Η WFII αναγνωρίζεται από κορυφαίους και σημαντικούς φορείς παγκοσμίως, όπως ο ΟΟΣΑ, η FATF, η IAIS, ο ΠΟΕ και ο ΟΗΕ ως ειδικός σε θέματα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στις διεθνείς δημόσιες υποθέσεις.

Σχετικά με το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή η WFII αναφέρει:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Μια πολυδιάστατη δραστηριότητα

Αυτό που φαίνεται μια απλή έννοια «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» είναι στην πραγματικότητα μια πολυδιάστατη δραστηριότητα που απαιτεί μεγάλη ποικιλία δεξιοτήτων και ιδιοτήτων για μια επιτυχημένη επιχείρηση σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Η αγορά ασφαλιστικών προϊόντων, όπως και πολλές άλλες αγορές, χαρακτηρίζεται από ατελή πληροφόρηση από κάθε μέρος στη συναλλαγή, σημαντικό κόστος αναζήτησης για την εύρεση της κατάλληλης συμφωνίας και ασύμμετρη διαπραγματευτική δύναμη. Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητές τους, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές βοηθούν τους πελάτες και τις ασφαλιστικές εταιρείες να ξεπεράσουν μια σειρά ατέλειες της αγοράς που θα παρεμπόδιζαν τον ανταγωνισμό. Αυτές οι δραστηριότητες είναι σημαντικές για όλους τους τύπους αγοραστών ασφαλίσεων, μεγάλες εταιρείες, ΜΜΕ και ιδιώτες καταναλωτές.Source link

Κοινοποιήστε στα παρακάτω:

Newsletter

Κάντε την εγγραφή σας στο Newsletter νέα του συνεταιρισμού.
Scroll to Top