Δημήτρης Γαβαλάκης: «Έρχονται πιο δημιουργικές και παραγωγικές μέρες για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση!»


Θετικές προοπτικές για τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης «βλέπει» ο Δημήτρης Γαβαλάκης, Agency Manager και ιδρυτής της Life Plan Insurance. «Είμαι πεπεισμένος ότι ο κλάδος ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έχει να προσμένει ακόμα πιο δημιουργικές και παραγωγικές μέρες», τονίζει ο κ. Γαβαλάκης, σημειώνοντας ότι τα πλεονεκτήματα της φυσικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, του επαγγελματία ασφαλιστικού πράκτορα, είναι τόσο ισχυρά που του εξασφαλίζουν ότι θα έχει πάντα το ρόλο που του αναλογεί. Αναφερόμενος στη Life Plan Insurance, τονίζει ότι βασικός γνώμονας είναι η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των υποψήφιων πελατών με προσήλωση στις βασικές αρχές της Limra. Σημειώνει ακόμη ότι η εταιρεία το 2022 πέτυχε την υλοποίηση του πλάνου της και παραθέτει απόψεις συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων για τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με τη Life Plan Insurance.

  • Πείτε μας δυο λόγια για την εταιρεία σας.

Η Life Plan δημιουργήθηκε το 2010. Αποτέλεσε την υλοποίηση του ονείρου μου για τη δημιουργία μιας εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, μη αποκλειστικής συνεργασίας, η οποία λειτουργεί με τη φιλοσοφία και τη δομή του agency system.

Το μοντέλο των συνεργασιών μας θα τολμούσα να το χαρακτηρίσω υβριδικό, παρότι, όταν ξεκινήσαμε, δεν ήταν οικείος τέτοιος ορισμός. Ένας ασφαλιστικός πράκτορας μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας είτε ως in house συνεργάτης είτε ως associated. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας στηρίζεται στους in house συνεργάτες, οι οποίοι άλλωστε «φέρουν» το brand της Life Plan, αποδέχονται τη κουλτούρα και τη φιλοσοφία της εταιρείας και φυσικά λειτουργούν με την πλήρη υποστήριξη συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων.

Η εταιρεία μας παρέχει στους συνεργάτες της, εκτός των άλλων, δομημένη εκπαίδευση για όλο τον κύκλο πωλήσεων, τεχνολογικά εργαλεία που υποστηρίζουν όλες τις εργασίες τους, μηχανισμό υποστήριξης των εποπτικών απαιτήσεων και διαρκή παρακολούθηση των αναγκαίων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών. Η μεθοδολογία μας εστιάζει, εκτός των άλλων, στην αξιόπιστη ανάδειξη των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών και στην προσωποποιημένη υποστήριξή τους με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, εξασφαλίζοντας την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων.

Βασικός γνώμονας μας είναι η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των υποψήφιων πελατών με προσήλωση στις βασικές αρχές της Limra και πιστή τήρηση των κανόνων δεοντολογίας που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

  • Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ανάπτυξή της και ποιες είναι οι πρώτες προτεραιότητες;

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας μας αποτελεί η στελέχωση και ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών πρακτόρων. Τα 2/3 της παραγωγής μας προκύπτουν από τη δραστηριότητα ασφαλιστικών πρακτόρων και συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων που ξεκίνησαν το επάγγελμα μαζί μας. Όσο και να προκαλεί λοιπόν εντύπωση, οι σημαντικοί σταθμοί της ζωής μας είναι αυτοί που ταυτίζονται με την υπογραφή μιας νέας σύμβασης συνεργασίας ενός νέου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ο οποίος όχι μόνο ξεκινά, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι παραμένει στο επάγγελμα, αναπτύσσει εισόδημα και εξελίσσεται επαγγελματικά τηρώντας τις αρχές της εταιρείας μας.

Η ανάλυση της συμπεριφοράς των υποψήφιων πελατών και η διαρκής παρακολούθηση των μεταβολών της, η αναζήτηση των ενδεικνυόμενων στρατηγικών, η διαρκής επιμόρφωση και φυσικά η στοχευμένη χρήση της τεχνολογίας αποτελούν βασικές προτεραιότητές μας και αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία κάθε ασφαλιστικού πράκτορα.

  • Πώς στηρίζετε τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή; Γιατί να συνεργασθεί κάποιος με τη Life Plan;

Επιτρέψτε μου να πω ότι πέρα από τα αυτονόητα, όπως η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα μεγάλο εύρος ασφαλιστικών εταιρειών, η διοικητική υποστήριξη και φυσικά οι ανταγωνιστικές αμοιβές, βασικό μας μέλημα είναι η ουσιαστική στήριξή του στο πραγματικό πεδίο των εργασιών του, δηλαδή σε όλο τον κύκλο πωλήσεων, αλλά και στον κύκλο της εξυπηρέτησης του υφιστάμενου πελατολογίου.

Οι απαντήσεις μου στα προηγούμενα ερωτήματά σας αναδεικνύουν την αξία της συνεργασίας με τη Life Plan αλλά και πώς στηρίζουμε τους συνεργάτες μας. Για αυτόν το λόγο εκτιμώ ότι σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναδειχθεί επικουρικά η άποψη των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων της εταιρείας μας για το ιδιαίτερα σημαντικό ερώτημά σας.

Γιώργος Πετρίδης: «Η συνεργασία με τη Life Plan εμπεριέχει όλα όσα εννοεί ο όρος “συνεργατικό μοντέλο εργασίας”, όπως ανεξαρτησία, ομαδικότητα, εκπαίδευση, κατεύθυνση προς τα εμπρός, όραμα, θετική ανταγωνιστικότητα, με τελικά όφελος το κέρδος για όλους μας, αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά. Είμαστε μαζί από το 2011 και μόνον θετικά υπάρχουν σε αυτή τη σχέση και μεγάλες προοπτικές…».

Φωτεινή Κουκουλιάκου: «Η Life Plan είναι μια μεγάλη επαγγελματική οικογένεια με άρρηκτες σχέσεις εμπιστοσύνης και διαφάνεια στις συνεργασίες της. Επενδύει στην εκπαίδευση & υποστηρίζει καθημερινά τους συνεργάτες της μέσω management. Έχει ως όραμα, και το υλοποιεί, ο συνεργάτης της να είναι συνώνυμο της ποιότητας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση».

Μίλτος Σιαμήτρος: «Γιατί η Life Plan δίνει μεγάλη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των συνεργατών με εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης & εξέλιξης μέσα από διαφανείς διαδικασίες, προσπαθώντας να δημιουργεί διαρκώς νέους ασφαλιστικούς πράκτορες στην οικογένειά της, τηρώντας πιστά τα μοντέλα της Limra, της οποίας, άλλωστε, είναι affiliate member».

  • Έχετε αναπτύξει ένα νέο λογισμικό. Μιλήστε μας και για αυτό.

Από την πρώτη μου μέρα ως συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων, από το 1996, μέχρι και σήμερα παραμένω ενεργός ως συντονιστής, έχοντας αδιαλείπτως την ευθύνη ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων. Από την πρώτη μέρα μου ως ασφαλιστής το 1991 και ακόμα περισσότερο από το 1996 κατάλαβα ότι είναι αναγκαίο να «μετρώ» τη δουλειά μου. Ξεκίνησα τηρώντας τα αναγκαία δεδομένα και τους βασικούς δείκτες. Στην πορεία, διαπιστώνοντας όλο και περισσότερο τη σημαντικότητά τους, δεν σταμάτησα, με την πολύτιμη βοήθεια των συνεργατών μου, να εξελίσσω τη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων και φυσικά την παραγωγή χρήσιμών δεικτών.

Πριν 3 χρόνια, εκμεταλλευόμενοι την τεχνογνωσία και εμπειρία που είχαμε αποκτήσει, αποφασίσαμε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου το οποίο θα είναι πολύτιμος βοηθός στην καθημερινή εργασία του ασφαλιστικού πράκτορα της Life Plan σε όλα τα βήματα πωλήσεων, καθώς και στην εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά ταυτόχρονα θα παράγει άμεσα και σε πραγματικό χρόνο κρίσιμους δείκτες που θα αναδεικνύουν τόσο τα θετικά και δυνατά σημεία του επαγγελματία όσο και τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσει για να βελτιώσει άμεσα την παραγωγικότητά του, αλλά και την πληρότητα των καλύψεων των πελατών.

Η εφαρμογή μας είμαι πια πραγματικότητα και μάλιστα έλαβε και τη διάκριση Bronze στην κατηγορία Best CRM / Data Analytics / Customer-Profiling Initiative των Digital Finance Awards 2023.

  • Πώς έκλεισε το 2022 παραγωγικά και ποιοι είναι οι στόχοι για τη νέα χρονιά;

Το μεγάλο στοίχημα του 2022 ήταν να ξεπεράσουμε τα παραγωγικά αποτελέσματα του 2019. Να βρεθούμε δηλαδή σε καλύτερο σημείο από αυτό που ήμασταν πριν τη διαχείριση της δύσκολης, λόγω Covid, διετίας 2020-2021.

Ταυτόχρονα, σημαντικό παραγωγικό αποτέλεσμα για μας αποτελεί και η ανάπτυξη νέων επαγγελματιών και το 2022 επιτύχαμε την υλοποίηση του πλάνου μας.

Είμαστε χαρούμενοι που οι συνεργάτες μας μοιράστηκαν τo 2022 αμοιβές λίγο πάνω από ένα 1.200.000 ευρώ, αλλά πάνω από όλα ότι καταφέρνουν στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό να επιτυγχάνουν τα δικά τους σχέδια, τους δικούς τους εισοδηματικού στόχους.

  • Πώς βλέπετε διαχρονικά το ρόλο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης; Πώς κρίνετε τη συνεργασία σας με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τι πιστεύετε για τα «ανταγωνιστικά» δίκτυα πωλήσεων (τραπεζικά, διαδικτυακά κ.λπ.);

Υπηρετώντας το συγκεκριμένο επάγγελμα περίπου 32 χρόνια και αναλύοντας τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, είμαι πεπεισμένος ότι ο κλάδος ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έχει να προσμένει ακόμα πιο δημιουργικές και παραγωγικές μέρες. Ο ρόλος της είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης, αλλά ταυτόχρονα και στην ορθή κάλυψη των πραγματικών αναγκών των πελατών.

Φυσικά υπάρχουν και θα υπάρχουν εναλλακτικά δίκτυα και ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός.

Όμως τα πλεονεκτήματα της φυσικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, του επαγγελματία ασφαλιστικού πράκτορα, είναι τόσο ισχυρά που του εξασφαλίζουν ότι θα έχει πάντα το ρόλο που του αναλογεί, αρκεί και αυτός να αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις και να αναπτύσσει τις αναγκαίες δεξιότητες για να τις αντιμετωπίζει.

Οφείλω να ομολογήσω ότι οι σχέσεις μου με τις ασφαλιστικές εταιρείες είχαν κυρίως θετικό πρόσημο. Άλλωστε αυτές εκπροσωπούμε και οφείλουμε να επιτυγχάνουμε αρμονικές σχέσεις προς όφελος των συνεργατών μας και των πελατών μας. Ακόμα και όταν υπάρχουν, στην καθημερινότητα, δύσκολες στιγμές, ο επαγγελματισμός και των δύο μερών και η κοινή στόχευση για το καλό πελατών και αγοράς είναι οι καταλύτες για την αναζήτηση της προσφορότερης λύσης.

  • Εκτιμάτε ότι επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή έχει προοπτικές, δεδομένης και της ενισχυμένης παρουσίας των διαδικτυακών πωλήσεων;

Νομίζω ότι σε ένα βαθμό η προηγούμενη απάντησή μου καλύπτει την ερώτησή σας. Πεποίθηση μου είναι ότι οι προοπτικές είναι θετικές. Επιτρέψτε όμως να τονίσω ότι τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Δεν διεκδικούνται δηλαδή οι προοπτικές και τα θετικά αποτελέσματα επειδή απλά υπάρχουμε, επειδή απλά μας χρειάζεται η αγορά. Επειδή απλά είμαστε διαφορετικοί από το Διαδίκτυο. Οφείλουμε και εμείς να χρησιμοποιούμε τη τεχνολογία από τη μία, αλλά από την άλλη, πρώτα και πάνω από όλα, να παρακολουθούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των υποψήφιων πελατών και να προσαρμοζόμαστε ανάλογα ώστε να τις καλύπτουμε αποτελεσματικά, αλλά και με τους τρόπους που μας διαφοροποιούν από τα διαδικτυακά δίκτυα διανομής.


Ποιος είναι ο Δημήτρης Γαβαλάκης

Γεν. γραμματέας ΕΕΑ, πρόεδρος GAMA Global Hellas, ιδρυτής της Life Plan Insurance, συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1991 στην ALICO.

Τον 9ο του 1996 αρχίζει η προσπάθειά του στο Μanagement στην Commercial Union Life ως συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων και έπειτα από τρία χρόνια διακρίσεων προάγεται στη θέση του Agency Manager.

Από το 2004 και μέχρι το 2010 το Υποκατάστημά του ήταν το πρώτο σε συνολικές εισπράξεις χαρτοφυλακίου ζωής της Commercial Value. Το τελευταίο διάστημα λειτουργίας της εταιρείας κατείχε και τη θέση του επιθεωρητή πωλήσεων του Agency.

Σήμερα έχει την ευθύνη της εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Life Plan Ιnsurance, την οποία ίδρυσε, με τους επί χρόνια καταξιωμένους συνεργάτες του, τον 3ο του 2010.

Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το τριετές πρόγραμμα σπουδών LUTC του «The American College of Financial Services» και έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων του ΕΙΑΣ και της Limra, της οποίας είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής για Ελλάδα και Κύπρο από το 2018.

Τον 12ο του 2017 εκλέχθηκε γενικός γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του ΕΕΑ, ενώ από το 2013 είναι μέλος του Δ.Σ. του ΕΙΑΣ (Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών).

Κατείχε τη θέση του πρόεδρου του ΠΣΣΑΣ (Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων) από το 2011 έως το 2017, οπότε και αποσύρθηκε λόγω της εκλογής του στο ΕΕΑ, ενώ έχει διατελέσει 2 φορές πρόεδρος της ΕΑΔΕ (Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος).

Τέλος, είναι μέλος του GAMA Global Board από την ίδρυσή του, μιας και ήταν πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ όταν ο Σύνδεσμος συμφώνησε και υλοποίησε την ίδρυση του παραρτήματος στην Ελλάδα και ανέλαβε την προεδρία της GAMA Global Hellas από τον Μάρτιο του 2021.


Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Nextdeal – Τεύχος 513:

 Source link

Κοινοποιήστε στα παρακάτω:

Newsletter

Κάντε την εγγραφή σας στο Newsletter νέα του συνεταιρισμού.
Scroll to Top