Νικόλαος Κόκκινος: «H ασφαλιστική διαμεσολάβηση βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι!»


Νικόλαος Κόκκινος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Λάμπρος Κόκκινος Insurance Brokers Α.Ε.

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι εκτιμά πως βρίσκεται η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, που πρέπει πολύ γρήγορα να βρει το βηματισμό της, να προσδιορίσει το σκοπό και το στόχο της, ο Νικόλαος Κόκκινος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Λάμπρος Κόκκινος Insurance Brokers Α.Ε., σε συνέντευξή του στο «NextDeal». Τονίζει ότι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παραμένει πάντοτε ο ισχυρός πυλώνας στην ασφαλιστική διαδικασία και ότι για τον οργανωμένο επαγγελματία, που εκπαιδεύεται και συνεχώς εξελίσσεται, οι προοπτικές είναι ευοίωνες. Σε ό,τι αφορά την εταιρεία Λάμπρος Κόκκινος Insurance Brokers, τονίζει ότι το 2022 ήταν μια γόνιμη χρονιά, με διεύρυνση του πελατολογίου εσωτερικά με διασταυρούμενες πωλήσεις και αριθμητικά με νέους πελάτες σε όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη

 • Κύριε Κόκκινε, δώστε μας περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία σας.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1994 από τον κ. Λάμπρο Κόκκινο, τ. γενικό διευθυντή (με τη σημερινή ορολογία δ/νων σύμβουλος) της Εθνικής Ασφαλιστικής, τ. πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας και τ. πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), και είναι Ανώνυμη Εταιρεία Μεσιτών Ασφαλίσεων με έδρα την Αθήνα σε ιδιόκτητα γραφεία επί της οδού Ερμού 44.

Σήμερα, διευθύνεται από τον κ. Νικόλαο Κόκκινο, ο οποίος είναι Πιστοποιημένος Μεσίτης Ασφαλίσεων με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για Επενδυτικές Υπηρεσίες και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Η συσσωρευμένη εμπειρία των 50 και πλέον ετών στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης μας καθιστά αξιόπιστους συμμάχους στην εξασφάλιση των ασφαλιστικών θεμάτων των επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου κινδύνου.

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς οίκους του εξωτερικού και με τις μεγαλύτερες και απολύτως φερέγγυες ελληνικές και αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας μας.

Ο συνδυασμός επιστημονικών γνώσεων, επαγγελματικών πιστοποιητικών και εργασιακής εμπειρίας συνθέτουν ένα ισχυρό προφίλ που δίνει σημαντικό προβάδισμα έναντι άλλων ανταγωνιστών με χαρακτηριστικά όπως:

• Καινοτομία στη μέθοδο αποτύπωσης και ανάλυσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών των πελατών μας.

• Πολύπλευρη αντιμετώπιση με έμφαση στην ευρύτερη έννοια της επικινδυνότητας, παρά στον κίνδυνο και ειδικότερα στα δύο συστατικά της που είναι η πιθανότητα και η σοβαρότητα εμφάνισης του κινδύνου.

• Πλήρη καθετοποίηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Μιας Στάσης -One stop shop-, με την οποία υπάρχει απόλυτη ομογενοποίηση των προτάσεων αντιμετώπισης κινδύνου (Risk Management) και των μεθόδων υλοποίησής τους εντός του οργανισμού, με tailor made προδιαγραφές.

• Ανταγωνιστικό κόστος αυστηρά προσαρμοσμένο στις δυνατότητες του πελάτη.

 • Πώς έκλεισε το 2022 παραγωγικά και ποιοι είναι οι στόχοι για τη νέα χρονιά;

Το 2022 ήταν μια γόνιμη χρονιά, με διεύρυνση του πελατολογίου μας εσωτερικά με διασταυρούμενες πωλήσεις και αριθμητικά με νέους πελάτες σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Είχαμε μια ισορροπημένη ανάπτυξη με κατανομή εργασιών σε όλους τους κλάδους. Συνεχίσαμε να εδραιώνουμε την παρουσία μας στην Ασφάλιση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Financial Lines), όπου όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες και Managers εμπιστεύονται την εταιρεία μας για τη Διαχείριση και την Ασφαλιστική Αντιμετώπιση Κινδύνων, όπως η Ευθύνη Στελεχών, η Επαγγελματική Ευθύνη, οι Κίνδυνοι Διαδικτύου – Cyber Risks, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι συνεργασίες μας στον Κλάδο των Κατασκευών με την Ασφάλιση Έργων Εθνικής Εμβέλειας, για τα οποία είμαστε περήφανοι τόσο για την άψογη συνεργασία μας με την ασφαλιστική αγορά και τους πελάτες, όσο και για το γεγονός ότι πετύχαμε την ασφαλιστική κάλυψη 100% εντός της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, συμβάλλοντας στην επανεκκίνηση της τοποθέτησης Μεγάλων Κινδύνων που για χρόνια τοποθετούνταν απευθείας στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά.

 • Πώς βλέπετε διαχρονικά το ρόλο τις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης; Πώς κρίνετε τη συνεργασία τις με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τι πιστεύετε για τα «ανταγωνιστικά» δίκτυα πωλήσεων (τραπεζικά, διαδικτυακά κ.λπ.);

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου πρέπει πολύ γρήγορα να βρει το βηματισμό της, να προσδιορίσει το σκοπό και το στόχο της.

Οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές Χαρτοφυλακίων που κυριαρχούν στις ειδήσεις του κλάδου μας είναι ένα εργαλείο μεγέθυνσης βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, κυρίως διότι δεν αφορούν παραγωγική ανάπτυξη αλλά πρόσθεση, όπως περίπου γίνεται και με τα σχήματα συνεργασίας ή «Δέντρα», όπως ελληνικά έχουμε παρερμηνεύσει την έννοια της Δικτύωσης.

Προφανώς αυτές οι προσεγγίσεις της ανάπτυξης είναι αποδεκτές από το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, που τις βραβεύει και τις επιβραβεύει, αλλά δεν συμβάλλουν στο βασικό ζητούμενο, που είναι η μεγέθυνση της αγοράς, ώστε να ξεπεράσει το φράγμα των €5 δισ., κάτω από το οποίο βρίσκεται σταθερά εγκλωβισμένη.

Για χρόνια η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είχε εκπαιδευτεί να ορίζει ως αντίπαλό της τις τράπεζες, ενώ κυρίαρχος εχθρός της Διαμεσολάβησης είναι η έλλειψη δεοντολογίας, η έλλειψη τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης που οδήγησαν σε φαινόμενα αλόγιστης σπατάλης πόρων για την πρόσκτηση πελατών, στράγγισαν τις ασφαλιστικές εταιρείες, με καταβαλλόμενες προμήθειες που αγγίζουν και το 60% των καθαρών ασφαλίστρων σε κάποιες περιπτώσεις και αποσπούσαν την προσοχή από την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Η εταιρεία μας διατηρεί μια σταθερή αξιόπιστη πορεία στη συνεργασία της με την ασφαλιστική αγορά με δομημένη, απολύτως τεχνοκρατική προσέγγιση για τους Κινδύνους που αναλαμβάνει. Πιστεύουμε ότι στο ασφαλιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από τις εξελίξεις της τεχνολογίας, των social media, υπάρχει χώρος για κάθε μορφή ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Το αν θα είναι επιτυχημένη θα κριθεί από την αξιοπιστία, τη βιωσιμότητα των προτάσεών της, τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της, την ολιστική προσέγγιση του πελάτη, την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και εν τέλει την επαγγελματική προσέγγιση των Κινδύνων.

Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι και εφοδιασμένοι να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στην αλλαγή κουλτούρας που απαιτείται για την ανάπτυξη.

 • Εκτιμάτε ότι το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή έχει προοπτικές, δεδομένης και της ενισχυμένης παρουσίας των διαδικτυακών πωλήσεων;

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παραμένει πάντοτε ο ισχυρός πυλώνας στην ασφαλιστική διαδικασία.

Εργαζόμαστε σε έναν χώρο ζωντανό, άκρως ανταγωνιστικό, με συνεχόμενες προκλήσεις που, όταν εννοούνται καλώς, προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στον πελάτη.

Για τον οργανωμένο επαγγελματία, που εκπαιδεύεται και συνεχώς εξελίσσεται, οι προοπτικές είναι ευοίωνες. Οι διαδικτυακές πωλήσεις, τα εναλλακτικά κανάλια διανομής και κάθε αυτοματοποιημένη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων θα λάβουν το μερίδιο αγοράς που τους αναλογούν και σε αυτό θα προστεθεί το μερίδιο αγοράς που της προσφέρεται από την αδράνεια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Στο νέο περιβάλλον είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να υπάρχουν ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές «ειδικοί στα πάντα». Η εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων, η εξατομικευμένη προσέγγιση του πελάτη και πάνω από όλα η διαφάνεια και η βιωσιμότητα των προτάσεων προς τους πελάτες και τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι εφόδια που εξασφαλίζουν την πρόοδο, την καταξίωση και την επιτυχία για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.


Ποιος είναι ο Νικόλαος Κόκκινος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Μεσίτης Ασφαλίσεων με επιχειρηματική δραστηριότητα και περισσότερα από 20 έτη εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο, συνεχίζοντας την οικογενειακή δράση στον κλάδο. Έχει έντονη πελατοκεντρική προσέγγιση, ιεραρχώντας πρώτα το αίσθημα ικανοποίησης και ασφάλειας του πελάτη. Χτίζει σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες, που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Απαιτητικός στις συνεργασίες του, καθώς και δίκαιος, εστιάζει ιδιαίτερα στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Δραστήριος επίσης στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, κεφαλαιοποιώντας την αντίστοιχη εμπειρία του και γνώση.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ στη ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 • Λάμπρος Κόκκινος Insurance Brokers ΑΕ – Αθήνα​​​​ ​ 08/2004 – σήμερα
 • Πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος
 • Λάμπρος Κόκκινος Insurance Brokers ΑΕ – Αθήνα​​​​​ 01/1999 – 07/2004
 • Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων και Επενδύσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • MSc στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική​​​​​
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Αθήνα
 • BSc στα Μαθηματικά, ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ​​​​​​
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Θεσσαλονίκη
 • Γλώσσες: Ελληνικά: μητρική | Αγγλικά: άριστη γνώση | Γαλλικά: άριστη γνώση.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Πώληση Ασφαλίσεων Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις​​​​​
 • Πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος (Πιστοποιητικό Τύπου Δ)
 • Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Κινητές Αξίες και Παράγωγα Προϊόντα​
 • Χρηματοοικονομικός – επενδυτικός σύμβουλος​
 • Πιστοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Πιστοποιητικό Α2).
 • Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Μέλος​​​​​​
 • Πιστοποιημένος εκπαιδευτής​
 • Πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
 • Οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων
 • Πιστοποίηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
 • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

  Μέλος.
 • Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων​​​​
 • Μέλος.
 • Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών​​​​​

  Πάρεδρο Μέλος.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενδεικτικό συγγραφικό έργο: Συνσυγγραφέας του βιβλίου «Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλιση» (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, 2009), συγγραφέας εγχειριδίων για σεμινάρια κατάρτισης και πιστοποίησης στελεχών τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και ελεύθερων επαγγελματιών από την Τράπεζα της Ελλάδος (π.χ. «Το Χρήμα», «Μακροοικονομία», «Γενική Χρηματοοικονομική», «Επενδύσεις» κ.ά.).

Who is Who: Πρόσκληση και συμμετοχή στην Ελβετική Εγκυκλοπαίδεια Προσωπικοτήτων, για την επαγγελματική πορεία και τα επιχειρηματικά επιτεύγματα.

Στρατιωτική θητεία: Με έμφαση στην αριστεία, στη μεθοδολογία και τη διαχείριση ομάδων, ολοκληρώθηκε η θητεία με το βαθμό του έφεδρου αξιωματικού Πεζικού (top 10%), το 2001.

Δείτε τη συνέντευξη όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Nextdeal – Τεύχος 512Source link

Κοινοποιήστε στα παρακάτω:

Newsletter

Κάντε την εγγραφή σας στο Newsletter νέα του συνεταιρισμού.
Scroll to Top