Τα μεγαλύτερα γραφεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης


Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές ή καλύτερα, οι «Διανομείς Ασφαλιστικών Προϊόντων» σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζα της Ελλάδος, είναι με βάση τα στοιχεία της ICAP περίπου 13.500 επαγγελματίες στη χώρα μας. Ένας κλάδος που χωρίζεται σε:

 • ασφαλιστικούς πράκτορες,
 • συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων και
 • μεσίτες ασφαλίσεων

ασκώντας τη δραστηριότητά τους είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, είτε με τις λοιπές νομικές μορφές. Επαγγελματίες οι οποίοι κάθε χρόνο πραγματεύονται ένα μεγάλο ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων το οποίο το οποίο για το 2021 διαμορφώθηκε στα 4.2 δις. ευρώ.

γράφει ο Νίκος Μωράκης 

Αναλύοντας τη λίστα των μεγαλύτερων Μεσιτών & Πρακτόρων  

Τη φετινή λίστα των 40 μεγαλύτερων Μεσιτών & Πρακτόρων της morax media σε συνεργασία με την ICAP CRIF με στοιχεία του 2021* συμπληρώνουν 27 γραφεία με άδεια Ασφαλιστικού Πράκτορα και 13 με άδεια Μεσίτη Ασφαλειών.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών έφτασε τα 166.752.825 εκατ. ευρώ αυξημένος 8,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή λίστα & τα Κέρδη Προ φόρων (ΚΠΦ) τα 24.713.241** εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 3.5% σε σχέση με το 2020.

Οι δέκα πρώτες εταιρείες της λίστας συγκεντρώνουν πάνω από το μισό κύκλο εργασιών του συνόλου των σαράντα εταιρειών και πιο συγκεκριμένα 88.016.217 ενώ την κορυφαία πεντάδα σχηματίζουν τρεις Μεσίτες (Αντ)ασφαλειών, ένας retail Ασφαλιστικός Πράκτορας με πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και μια πλατφόρμα σύγκρισης ασφαλιστικών προγραμμάτων (aggregator).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα στοιχεία δεν έχουν συμπεριληφθεί εταιρείες όπως η Πειραιώς Πρακτορειακή & η Cosmote Insurance, καθώς δε δημοσιεύουν ξεχωριστά οικονομικά αποτελέσματα από τις μητρικές τους εταιρείες όπως επίσης εταιρείες που δε δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία κάτω από το ίδιο ΑΦΜ όπως π.χ. η IONIOS New Agency με κατά προσέγγιση κύκλο εργασιών 6.120.000 και η FI Leaders (νομικό πρόσωπο των εταιρειών All Safe, Promist & Protect).

Δείτε εδώ την περσινή λίστα με τους 40 μεγαλύτερους Μεσίτες & Πράκτορες 

Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πολλές από τις Πρακτορειακές εταιρείες που συμμετέχουν στη λίστα διατηρούν και Μεσιτικές εταιρείες (και αντιστρόφως) έχοντας συνολικά μεγαλύτερα οικονομικά μεγέθη από αυτά που παρουσιάζονται στη λίστα. Στη λίστα επίσης δεν έχουν συμπεριληφθεί οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας με Ασφαλιστικές Εταιρείες (agency) όπως επίσης εταιρείες που δε δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Διαβάστε επίσης:

Τα 13 μεγαλύτερα Μεσιτικά γραφεία της Ασφαλιστικής Αγοράς

Τα 27 μεγαλύτερα Πρακτορεία της Ασφαλιστικής Αγοράς

Μέσα στα 40 μεγαλύτερα γραφεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης συγκαταλέγονται: 

 • 5 Μεσίτες (Αντ)ασφαλείων
 • 6 Μεσίτες Ασφαλειών με ειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης (π.χ. Επιχειρηματικοί κίνδυνοι)
 • 3 Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, θυγατρικές Ασφαλιστικών Εταιρειών
 • 4 Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που αντιπροσωπεύουν Ασφαλιστικές Εταιρείες υπό το καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ)
 • 6 Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, θυγατρικές εταιρειών με δραστηριότητα εκτός ασφαλιστικής αγοράς
 • 2 Ασφαλιστικοί Πράκτορες (πρώην Ασφαλιστικές εταιρείες)
 • 1 πλατφόρμα πολυτιμολόγησης
 • 13 Ασφαλιστικοί Πράκτορες με πανελλαδικά δίκτυα συνεργατών

FM Insurance Awards 2023: Οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό άνοιξαν!    

* Τα οικονομικά στοιχεία αντλήθηκαν από το οικονομικό γενικό μητρώο (ΓΕΜΗ)
** Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία δύο εταιρειών

Source link

Κοινοποιήστε στα παρακάτω:

Newsletter

Κάντε την εγγραφή σας στο Newsletter νέα του συνεταιρισμού.
Scroll to Top