Μήνυμα του Προέδρου Κλήμη Δημαρχιάδη

Το 2022 αποτελεί χρονιά ορόσημο για το Συνεργατικό μας Σχήμα, για δύο λόγους∙ πρώτον διότι γιορτάσαμε τα επτά χρόνια από την ίδρυση και κυρίως διότι με τη τρίτη συνεχόμενη κερδοφόρα χρήση, περάσαμε σε θετική καθαρή θέση καλύπτοντας το σύνολο της συσσωρευμένης ζημιάς των πρώτων ετών.

Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάσθηκε να αυξηθούν τα έσοδα μέσω της ένταξης παραγωγής περισσότερων Συνεταίρων υπό την ομπρέλα του Πανόρμου και να διατηρηθούν τα λειτουργικά έξοδα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι Υπέρ-Προμήθειες και τα Ετήσια Μπόνους που συνολικά κερδήθηκαν, κυμάνθηκαν στις 285.000€, ενώ τα κόστη δεν ξεπέρασαν μεσοσταθμικά τα 1.700€ το μήνα.

Όλα τα Συμβούλια του Πανόρμου από ενάρξεως, υλοποιώντας με συνέπεια και συνέχεια τον επιχειρηματικό μας σχεδιασμό, συνείσφεραν με τις αποφάσεις και ενέργειές τους, στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και κατ’ επέκταση της λογιστικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας, η οποία από τα 300€, θα διαμορφωθεί περίπου στα 330€, δηλαδή αύξηση 10%, με κλείσιμο 2022.

Ένας σημαντικός κύκλος ολοκληρώθηκε και ένας νέος ξεκινά βασισμένος στην Εξωστρέφεια, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και βέβαια το μυστικό της επιτυχίας μας που δεν είναι άλλο από τη μεταξύ μας Συνεργασία, με ισότιμους όρους.

Το επιχειρηματικό πλάνο των επόμενων ετών του Συνεταιρισμού προβλέπει επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και πανελλαδική επέκταση, στοιχεία που θα επιφέρουν μεγαλύτερη ανάπτυξη, σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών, σηματοδοτώντας την ηγετική θέση του Πανόρμου στην ελληνική Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση.

Κλήμης Δημαρχιάδης

Πρόεδρος Cluster Panormos

 

Κοινοποιήστε στα παρακάτω:

Newsletter

Κάντε την εγγραφή σας στο Newsletter νέα του συνεταιρισμού.
Scroll to Top