"ΠΑΝΟΡΜΟΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COINs

01

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COINs​

Οι θεματικές συναντήσεις που παρακολουθήσαμε στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για τα Συνεργατικά Δίκτυα ανοικτής Καινοτομίας, μόνο θετικές ενυπώσεις άφησαν στα μέλη του ΠΑΝΟΡΜΟΥ, επιβεβαιώνοντας κι αυτές με τη σειρά τους, την ανάγκη για ουσιαστικές συνεργασίες. 

Μέσα από το πρόγραμμα υπήρξε:

  • Επαγγελματική ανάπτυξη των Μελών
  • Ωρίμανση και ενδυνάμωση της ιδέας του συνεταιρίζεσθαι, μέσα   από την καλλιέργεια κοινής επαγγελματικής κουλτούρας και νοοτροπίας.
Scroll to Top