"ΠΑΝΟΡΜΟΣ"

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

01

ΙΔΡΥΣΗ

Αρχές 2014 ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις & συναντήσεις, οι οποίες μετουσιώθηκαν σε πράξη το φθινόπωρο του 2015. Πιο συγκεκριμένα, ο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” έχει έναρξη δραστηριοτήτων στις 17 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποίησε ιδρυτική Γενική Συνέλευση στις 18 Νοεμβρίου 2015 και ξεκίνησε τις πρώτες του συνεργασίες με Ασφαλιστικές Εταιρείες το 2017.

02

ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ

Εμπνευστές & “γεννήτορες” της ιδέας του συνεργατικού σχήματος “Πάνορμος” οι: Κλήμης Δημαρχιάδης, Κωνσταντίνος Λάμπρου, Ιωάννης Δρούλιας, Ηλίας Φυλακτός, Βασίλης Μουντάκης

03

Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Στο Καταστατικό Ίδρυσης του “ΠΑΝΟΡΜΟΥ” συνυπέγραψαν 32 επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

04

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ "ΠΑΝΟΡΜΟΣ":

 • 18 Ατομικές επιχειρήσεις
 • 5 OE / EE
 • 4 EΠΕ / ΙΚΕ
 • 5 ΑΕ

05

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

 • Ελάχιστο: 29.168€
 • Μέσος Όρος: 933.941€
 • Μέγιστο: 6.500.000€

06

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • Ελάχιστο : 1
 • Μέσος Όρος 4
 • Μέγιστο : 29

07

ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

 • Ελάχιστο 31
 • Μέσος Όρος 48
 • Μέγιστο 67

08

ΦΥΛΟ :

 • Γυναίκες: 11
 • Άνδρες 21
Scroll to Top