Σύντομη Παρουσίαση της Οδηγίας 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (IDD)

  1. TI ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η Οδηγία 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αλλιώς ως IDD (Insurance Distribution Directive) αφορά την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων ή πληροφοριών σε τρίτους πελάτες εντός της Ε.Ε. Η διανομή δύναται να γίνεται είτε μέσω μιας ιστοσελίδας είτε άλλων μέσων ενημέρωσης ή μιας κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων ή έκπτωσης επί της τιμής ασφαλιστικής σύμβασης με σκοπό την σύναψή της. Δεν αφορά όμως ιστοσελίδες δημόσιων αρχών ή ενώσεων καταναλωτών που δεν αποσκοπούν στη σύναψη σύμβασης.

Αποτελεί Οδηγία ελάχιστης εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών αφήνοντας τα κράτη μέλη της ΕΕ ελεύθερα να θεσπίσουν αυστηρότερες διατάξεις. Η επίσημη ημερομηνία εφαρμογής της είναι 23 Φεβρουαρίου 2018, ενώ έχουν δημοσιευθεί οι τελικές Τεχνικές Συμβουλές (Τechnical Advice) από την η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ)1.

1 Ειδικά για την Εποπτεία και την Διακυβέρνηση Προϊόντων , η EIOPA εξέδωσε σχετικές Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος, δυνάμει του άρθρου 46 παρ. 4, του ν. 4364/2016, υιοθέτησε τις Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές (EIOPA-BoS-16-071) , οι οποίες αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για εποπτικούς σκοπούς αλλά και για σκοπούς πρακτικής εφαρμογής των απαιτήσεων.

Ειδικότερα, καλύπτει τους ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τους διαμεσολαβητές και τους συμμετέχοντες στην αγορά, που πωλούν ασφαλιστικά προϊόντα ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται (εξαιρούνται για ασφάλιστρα 200 ευρώ για τρεις μήνες ή λιγότερο, και 600 ευρώ ετησίως)

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 1) οι δραστηριότητες απλής παρουσίασης δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με δυνητικούς ασφαλισμένους ή σε δυνητικούς ασφαλισμένους) 2) τα πρόσωπα που ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, όπως π.χ. οι φοροτεχνικοί, ή οι δικηγόροι που δίδουν συμπωματικά συμβουλές για ασφαλιστικά θέματα 3) η απλή παροχή πληροφοριών γενικής φύσεως σχετικά με ασφαλιστικά προϊόντα (και όχι η παροχή βοήθειας κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση σχετικής σύμβασης) 4) η κατ’ επάγγελμα διαχείριση περιπτώσεων ζημιών για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, ο διακανονισμός και η εκτίμηση ζημιών από εμπειρογνώμονες.

2.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

2.1.ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Στο άρθρο 3 θεσπίζεται ως σημαντική υποχρέωση η εγγραφή των ασφαλιστικών και αντσφαλιστικών διαμεσολαβητών σε μητρώα αρμόδιων αρχών, με τους όρους και τις τυπικές προϋποθέσεις που θα θέσουν τα κράτη μέλη. Συγκεντρωτικά, η ΕΑΑΕΣτηρεί στον ιστότοπό της ένα ηλεκτρονικό ενιαίο μητρώο διαμεσολαβητών με διασυνοριακή δραστηριότητα.

2 Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων.

2.2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Στα άρθρα 4-9 η εν λόγω οδηγία περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, που εν γένει έγκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφοριών των στοιχειών (όνομα, διεύθυνση, μητρώο κλπ) και τησ δραστηριότητας των ασφαλιστικών διανομέων στο κράτος υποδοχής, κατανέμει τις αρμοδιότητες μεταξύ κρατών – μελών καταγωγής και υποδοχής, με την δυνατότητα διαφορετικής κατανομής κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας, προβλέπει τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των μέτρων που ορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος – μέλος και την αρμόδια αρχή του και επίσης την κατανομή των αρμοδιοτήτων ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για τυχόν παραβάσεις των διατάξεων της οδηγίας μεταξύ του κράτους υποδοχής και του κράτους καταγωγής.

2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι επαγγελματικές και οργανωτικές απαιτήσεις, όπως αποτυπώνονται στα άρθρα 10 επόμενα, αφορούν την χρηματοοικονομική κατάσταση και την επάρκεια γνώσεων και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση όσων απασχολούνται με την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Τα κράτη – μέλη οφείλουν να δημοσιεύουν τις απαιτήσεις αυτές και να ορίσουν μηχανισμούς ελέγχου και αρμόδια όργανα, που θα συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς των υπολοίπων κρατών.

2.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Στα άρθρα 14 και 15 ορίζεται ότι πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να προβάλλουν αιτιάσεις κατά των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και να είναι δυνατή η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ πελατών και διανομέων. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι όσον αφορά την Ελλάδα, πέραν της διαδικασίας της φιλικής επίλυσης μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και των πελατών τους, ήδη το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέθεσε στη Βουλή προς ψήφιση για τις 12 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, το νέο νομοσχέδιο περί του θεσμού της Διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού εξωδικαστικού τρόπου επίλυσης της διαφοράς και προβλέπει υποχρεωτική ενημέρωση των μερών περί της δυνατότητας εφαρμογής αυτής καθώς και την θέσπιση υποχρεωτικής πρώτης συνάντησης των μερών για να προσπαθήσουν να επιλύσουν εξωδικαστικά την διαφορά τους στις εξής υποθέσεις: Εργασιακές σχέσεις, διαφορές οικογενειακές, από οροφοκτησία, ιδιοκτησία, ιατρική ευθύνη, προσβολής από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αμοιβές, θαλάσσιου εμπορίου και της ναυσιπλοΐας πλοίου, χρηματοοικονομικά και τραπεζικά προϊόντα καθώς και αποζημίωσης από ζημίες από αυτοκίνητο και την ασφάλιση αυτού, από Είναι προφανές, ότι ο ασφαλιστικός χώρος και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εμπλέκονται στους χώρους αυτούς μέσω των ασφαλιστικών συμβολαίων που συνάπτονται.

2.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το άρθρα 17 έως 24 αφορούν την προσυμβατική υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφοριών προς τον πελάτη και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και αυτών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Απαιτείται να δίνονται τα επαγγελματικά του στοιχεία (ταυτότητα, διεύθυνση, αριθμός μητρώου, αν ενεργεί ως διαμεσολαβητής ή ως επιχείρηση), αν παρέχει συμβουλές σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα και να ενημερώνει για τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 2.4.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής υποχρεούται βάσει της αρχής της διαφάνειας και της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων εις βάρος του πελάτη να τον ενημερώνει για τις σχέσεις του με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (τυχόν συμμετοχή του με ποσοστό 10% ή μεγαλύτερο), για το αμερόληπτο της κρίσης του, για τυχόν αποκλειστική συνεργασία με κάποια ασφαλιστική εταιρεία καθώς και για τη φύση και τον τρόπο της αμοιβής του. Επιπλέον, η ασφαλιστική επιχείρηση έχει αντίστοιχη υποχρέωση γνωστοποίησης της αμοιβής των υπαλλήλων της αναφορικά με την σύμβαση ασφάλισης. Οι πληροφορίες προς τον πελάτη πρέπει να είναι συγκεκριμένες και σύμφωνες με το επαγγελματικό, οικονομικό, προσωπικό προφίλ του καθώς και τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος και να παρέχεται εξατομικευμένη προσυμβατική σύσταση ως προς την καταλληλότητα αυτού.

Για τον κλάδο ασφάλισης ζημιών, οι ανωτέρω πληροφορίες δίδονται σε τυποποιημένο έγγραφο πληροφοριών. Εξαιρούνται από την υποχρέωση πληροφόρησης, με την επιφύλαξη ισχύουσας αυστηρότερης εθνικής διάταξης, η ασφάλιση μεγάλων κινδύνων και η ασφάλιση επαγγελματία πελάτη, πχ πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων κλπ

Η γνωστοποίηση των πληροφοριών γίνεται δωρεάν, γραπτώς ή σε μόνιμο υπόθεμα3 ή μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου βάσει κανόνων και στην επίσημη γλωσσά του κράτους ή σε οποία άλλη έχουν συμφωνήσει τα μέρη. Τα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρονται από κοινού ή συμπληρωματικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι ασφαλιστικά, απαιτείται χωριστή τεκμηρίωση του κόστους κάθε στοιχείου καθώς και να παρέχεται δυνατότητα χωριστής αγοράς των στοιχείων, εκτός αν είναι συμπληρωματικό σε επενδυτική δραστηριότητα, σε σύμβαση πίστωσης ή σε λογαριασμό πληρωμών.

3 Άρθρο2, παρ.1 στ.18) ως «μόνιμο υπόθεμα» νοείται κάθε μέσο το οποίο: α)παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη αυτόν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά και για χρονικό διάστημα ικανό για τους σκοπούς των πληροφοριών, και β) επιτρέπει την αμετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

2.6. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κατά το άρθρο 25, τα ασφαλιστικά προϊόντα πριν την πώληση σε πελάτες πρέπει να περνούν από μία διαδικασία έγκρισης κατάλληλη και ανάλογη προς τη φύση τους, η οποία απαιτεί συγκεκριμένη αγορά, αξιολόγηση των κινδύνων αυτής, στρατηγική και μέτρα διασφάλισης της διανομής του προϊόντος και τέλος επανεξέταση των προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

2.7 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα άρθρα 26 έως 30 αφορούν δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων. Οι διανομείς οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα κατάλληλα για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων και των πελατών τους, ή μεταξύ δύο πελατών τους ώστε να μην επηρεαστούν δυσμενώς τα συμφέροντα των πελατών του/της.

Επιπλέον πρέπει προσυμβατικά να παρέχεται κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με την διανομή επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση ενώ ο διανομέας οφείλει να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν τους ανωτέρω κανόνες.

2.8 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Τέλος, η Οδηγία προβλέπει ένα σημαντικό ρόλο των κρατών μελών στην επιβολή κυρώσεων και σημαντικών χρηματικών προστίμων για τις σχετικές παραβάσεις και την εκτέλεσή τους και μεταξύ άλλων και την δημοσιοποίηση αυτών ανά περίπτωση καθώς και την . Τα κράτη – μέλη οφείλουν να διαθέτουν μηχανισμούς αναφοράς παραβάσεων των εθνικών διατάξεων και να διαβιβάζουν στην ΕΑΑΕΣ πληροφορίες για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

tsitsoni@businessingreece.grwww.businessingreece.gr

Κοινοποιήστε στα παρακάτω:

Newsletter

Κάντε την εγγραφή σας στο Newsletter νέα του συνεταιρισμού.
Scroll to Top