Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας προβολής του ΠΑΝΟΡΜΟΥ, εμπλουτίζουμε την ιστοσελίδα μας www.panormosins.gr με την προσθήκη μίας κατηγορίας στο Site Menu, με την ονομασία «NEWSLETTER». Μέσω της κατηγορίας «NEWSLETTER», δίνεται πιο εύκολα η δυνατότητα στους επισκέπτες πατώντας τον υποφάκελο «Εγγραφή» να εγγράφονται απευθείας στο NEWSLETTER του ΠΑΝΟΡΜΟΥ, χωρίς να χρειάζεται να το αναζητήσουν στην πρώτη …

Νέα προσθήκη στο Site του ΠΑΝΟΡΜΟΥ Read More »